Badanie gleby

Stan i skład jakościowy gleby jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o tym , co możemy uprawiać w naszych ogródkach i na naszych grządkach. Jednym z czynników najbardziej mający wpływ na to co możemy uprawiać, jest odczyn ph. Optymalne pH dla większości roślin oscyluje w przedziale od 5,5-7,5 (lekko kwaśny – obojętny). Na glebach o pH poniżej 5,0 (nadmierna kwasowość) pojawia się bardzo dużo aktywnego glinu i manganu. Te pierwiastki powodują, że korzenie roślin nie mogą w pełni się rozwijać. System korzeniowy zostaje zredukowany, skutkiem czego rośliny słabiej rosną, mają ograniczoną możliwość pobierania wody i składników pokarmowych z gleby. Obserwuje się, że takie rośliny są dużo mniejsze i mają liczne przebarwienia na liściach i łodygach. Każda roślina uprawna potrzebuje odpowiedniego pH, aby mogła się dobrze rozwijać. Większość warzyw potrzebuje gleby o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym (6-7 pH). Należy jednak pamiętać, że sam odczyn nie wystarczy. Ważne są także, nawozy doglebowe, które mają znaczący wpływ na rozwój.