sklep@agrochem24.pl  +48 25 792 6524
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.agrochem24.pl prowadzony jest przez Hurtownię Ogrodniczą AGROCHEM Janusz Wacholski z siedzibą w Węgrowie przy ulicy Tadeusz Kościuszki 165,nr NIP:824-000-42-20, nr Regon:    710057973, e-mail sklep@agrochem24.pl, nr telefonu 25 792 28 28.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z ogrodniczego sklepu internetowego agrochem24.pl, zasady dokonywania rejestracji, składania zamówień na produkty, które są dostępne w sklepie internetowym agrochem.pl, dostarczania zamówionych produktów do Klienta, określa uprawnienia Klienta, co do odstąpienia od umowy, czy anulowania zamówienia, informuje również o zasadach składanie i rozpatrywania reklamacji.
 3. W celu poprawnego korzystania ze sklepu internetowego agrochem24.pl oraz przeglądania asortymentu dostępnego w sklepie internetowym agrochem24.pl, składania zamówień, dokonywania zakupów produktów, niezbędny jest:
  a) Komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, czy Opera obsługująca Java Script oraz pliki cookies.
  b) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego agrochem24.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego agrochem24.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 6. W celu przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, które znajdują się w asortymencie w sklepu internetowego agrochem24.pl nie jest wymagana rejestracja zgodnie z postanowieniem § 2 regulaminu. Klient ma również możliwość dokonania dobrowolnej rejestracji w celu złożenia zamówienia zgodnie z postanowieniem § 2 regulaminu. 

§2 Rejestracja i logowanie

 1. Klient ma możliwość przeglądania asortymentu sklepu internetowego agrochem24.pl bez rejestrowania się. Rejestracja Klienta w sklepie jest nieodpłatna i dobrowolna, umożliwia Klientowi składanie zamówień na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego agrochem24.pl po zalogowaniu się. 
 2. W celu rejestracji Klienta w internetowym sklepie agrochem24.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz podać imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz hasło, a także dane adresowe, takie jak ulica, kod pocztowy, miasto, które są niezbędne do wysyłki zamówionych produktów. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne podczas rejestracji Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w sklepie internetowym agrochem24.pl. Podanie danych, które są oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zarejestrowania Klienta. Zarejestrowanie konta Klienta wymaga zapoznania się i zaakceptowania regulaminu sklepu internetowego agrochem24.pl, a także wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówienia.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”, co spowoduje wysłanie przez Sprzedającego (internetowego sklepu agrochem24.pl) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w formularzu rejestracyjnym wiadomości potwierdzającej zarejestrowanie konta Klienta.
 4. Aby potwierdzić rejestrację konta Klienta i zalogować się do internetowego sklepu agrochem24.pl, należy kliknąć w link przesłany na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Po potwierdzeniu rejestracji (kliknięcie w link), Klient zostanie automatycznie zalogowany do internetowego sklepu agrochem24.pl. Usługa rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym agrochem24.pl i korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
 5. Po zarejestrowaniu Klienta w internetowym sklepie agrochem24.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu wskazanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasła.
 6. Dane podane podczas rejestracji w sklepie internetowym agrochem24.pl mogą być zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta, zakładka „Moje konto”.
 7. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego agrochem24.pl, należy wysłać wiadomość elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres poczty elektronicznej sklep@agrochem24.pl z prośbą o usunięcie konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w internetowym sklepie agrochem24.pl. 
   

§3 Informacje o produktach

 1. Wszystkie informacje o produktach dostępnych w asortymencie internetowego sklepu agrochem24.pl są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny produktów dostępnych w asortymencie sklepu internetowego agrochem24.pl są:
  a) Cenami brutto (zawierają podatek VAT)
  b) Zostały wyrażone w złotych polskich (PLN)
  c) Nie zawierają kosztów dostawy, które są zależne wyboru od sposobu dostawy produktu przez Klienta oraz podane są przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tzn. suma cen produktów oraz kosztów dostawy) jest podany w koszyku przed złożeniem zamówienia. 
 3. Internetowy sklep ogrodniczy agrochem24.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania, czy odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi w tym przypadku regulaminami. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na ceny produktów w przypadku zamówień, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany dotyczących warunków wyprzedaży, czy promocji. 
 4. Promocje w internetowym sklepie agrochem24.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie agrochem24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
   

§4 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

 1. Internetowy sklep agrochem24.pl prowadzi sprzedaż produktów dostępnych w asortymencie za pośrednictwem sieci Internet .
 2. Klient może składać zmówienia:
  a) Za pomocą Internetu produkty dostępne w asortymencie internetowego sklepu agrochem24.pl przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę.
   
 3. Klient, aby złożyć zamówienie za pomocą Internetu powinien:
  a) Zalogować się do internetowego sklepu agrochem24.pl, zamówienia można również składać bez konieczności rejestracji i logowania. Wybór należy do Klienta.
  b) Wybrać produkt dostępny w asortymencie internetowego sklepu agrochem24.pl, który będzie przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”.
  c) Kliknąć ikonę koszyka, a następnie wybrać sposób dostarczenia zamówionych produktów (rodzaj przesyłki: przesyłka kurierska,odbiór osobisty) oraz formę płatności (przelew PLN, pobranie, Przelewy24).
  d) Kliknąć przycisk zamawiam, a następnie potwierdzić dane odbiorcy oraz adres, które zostały podane podczas zakładania konta lub wpisać inne dane odbiorcy i adres. W przypadku niezarejestrowanych Klientów powyższe dane należy uzupełnić na tym etapie składania zamówienia.

e) W celu wystawienia faktury VAT, należy zaznaczyć w polu wyboru „firma”, a następnie podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Jeżeli adres wysyłki jest inny, niż na fakturze należy zaznaczyć pole „inny adres wysyłki” i wpisać dane odbiory zamówienia oraz adres.
f) Kliknąć przycisk „podsumowanie” i sprawdzić, czy zamówione produkty, sposób dostawy, dane osobowe i adres są poprawne, oraz dane do faktury VAT, jeżeli taka opcja została wcześniej wybrana.
g) Kliknąć przycisk „potwierdź zakup”. 

 1. W przypadku płatności z góry Klient powinien opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności zadeklarowanych podczas składania zamówienia (Przelewy24). Zamówiony przez Klienta produkt może być dostarczony do Klienta, w zależności od zadeklarowanego sposobu dostawy:
  a) Na adres, który Klient wskazał w zamówieniu (kurierem lub Pocztą Polską). Nie dostarczamy towaru za granicę Polski
  b) Do punktu odbioru, który został wskazany przez Klienta w zamówieniu. W tym przypadku odbiór zamówionych produktów następuje w wybranym punkcie odbioru.
 2. Złożenie zamówienia w internetowym sklepie agrochem24.pl nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

 

 1. Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, agrochem24.pl może zaproponować Klientowi:
  a) Anulowanie całego zamówienia
  b) Anulowanie zamówienia w tej części, która jest niemożliwa do realizacji w wyznaczonym terminie.
  c) Podzielenie zamówienia oraz wyznaczenie nowego terminu realizacji w przypadku tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie. 
 2. Jeżeli Klient nie wybierze żadnego z dostępnych sposobów realizacji zamówienia, o którym jest mowa pkt. 6 (powyżej) oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego agrochem24.pl, sklep internetowy agrochem24.pl dostarczy do Klienta te produkty w przypadku, których zamówienie może zostać zrealizowane w wyznaczonym terminie. Pozostała część zamówienia, która nie będzie mogła być zrealizowana zostanie anulowana. W takim przypadku Klient otrzyma wiadomość informacyjną na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), który został podany podczas składania zamówienia. Jeżeli klient posiada konto w sklepie internetowym agrochem24.pl, wiadomość zostanie wysłana na wskazany w koncie adres e-mail. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w którym została zrealizowana na zasadach, jakie są określone § 8 regulaminu. 
 3. Jeżeli Klient nie poweźmie żadnej decyzji, w przypadku o którym mowa w pkt. 8 tego paragrafu oraz w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z powodu przyczyn niezależnych od sklepu internetowego agrochem24.pl, sklep internetowy agrochem24.pl zamówienie anuluje w całości. 
 4. Jeżeli zamówienie Klienta zostanie anulowane w przypadku opisanym w paragrafie 7 i 8 (powyżej), gdy zapłata za produkt została dokonana z góry, sklep internetowy agrochem24.pl zwróci Klientowi kwotę, która zapłacił (lub część kwoty, w przypadku zrealizowania części zamówienia). Zasady zwrotu należności są objaśnione w § 8 regulaminu.
 5. Jeżeli Klient poda błędny lub niedokładny adres, sklep internetowy agrochem24.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub za niedostarczenie produktu, który został zamówiony. 
   

§5 Modyfikacja zamówienia

 

 1. W przypadku chęci dokonania zmian Klient powinien się skontaktować ze sklepem internetowym agrochem24.pl drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres poczty elektronicznej sklep@agrochem24.pl lub drogą telefoniczną na nr kontaktowy 25 792 28 28.
 2. W przypadku dokonania zmian, czy anulowania zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie na adres poczty elektronicznej wskazanej podczas składania zamówienia. 
   

§ 6 Formy płatności:

 1. W przypadku jeżeli zamówienie ma być dostarczone na terenie Polski, Klient ma do wyboru kilka form płatności za zamówienie złożone w sklepie internetowym agrochem24.pl, które są dostępne do wyboru podczas wypełniania formularza zamówienia w sklepie internetowym agrochem24.pl. Zapłaty można dokonać:
  1.W siedzibie Węgrów ul. Kościuszki 165 - gotówką
  2.Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Przelewy24

3. Płatność przelewem tradycyjnym (PLN) na poniższy nr bankowy (podając w tytule wpłaty nr zamówienia)
PKO BP o/Węgrów nr konta:

28 1020 4476 0000 8902 0439 3260

Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM

ul. Kościuszki 165

07-100 Węgrów

4. Podczas odbioru zamówienia (pobranie) przy dostarczeniu przesyłki przez firmę kurierską. Należność regulowana jest kurierowi.

5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia, a formy płatności:
a. Potwierdzone zamówienie płatne systemem Przelewy24 zostaje przekazane do realizacji w chwili, gdy kwota na koncie Przelewy24  zostanie autoryzowana.
b. Potwierdzone zamówienie płatne za pobraniem, zostaje przekazane do realizacji w momencie jego potwierdzenia.
c. Potwierdzone zamówienie płatne przelewem elektronicznym, zostaje przekazane do realizacji w chwili otrzymania potwierdzenia jego płatności.
 

§ 7 Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia, to czas po którym zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta. Na czas realizacji składa się czas potrzebny na skompletowanie zamówienia oraz czas jego dostawy, który jest zależny od wyboru sposobu dostawy przez Klienta w formularzu podczas składania zamówienia (odbiór osobisty, dostawa firmą kurierską InPost).
 2. Czas kompletowania przesyłki, to czas, od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy agrochem24.pl do czasu wysłania paczki ze sklepu.
   
 3. Realizacja zamówienia zaczyna się od momentu jego potwierdzenia, o czym Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail).
  a) Zamówienia w większości przypadków są potwierdzane natychmiastowo i jest to czas krótszy, niż godzina robocza od momentu złożenia zamówienia (pracujemy w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku).
  b) Potwierdzenia zamówienia oznacza zarezerwowanie zamówionego produktu w magazynie.
  c) Zamówienia, które są składane poza godzinami pracy sklepu rezerwują towar w magazynie dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia m.in. dotyczy to zamówień składanych w godzinach nocnych, czy w dniach wolnych od pracy.
  d) Sklep internetowy agrochem24.pl prowadzi między momentami aktualizacji stanów magazynowych sprzedaż produktów, a Klienci składają nowe zamówienia. Istnieje możliwość, że Klient złoży zamówienie na produkt, na który kilku Klientów złożyło również zamówienie chwilę wcześniej, co spowodowało wyczerpanie stanu magazynowego. Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko, ale może mieć miejsce. Weryfikacja następuje w momencie potwierdzenia zamówienia. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową o zaistniałej sytuacji. Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, sklep internetowy agrochem24.pl może zaproponować Klientowi sposób działania przedstawiony w §4, pkt. 7.
 4. Czas dostawy jest zależy od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Jako czas dostawy rozumiemy czas od momentu nadania przesyłki, do momentu odbioru przesyłki przez Klienta. 

§ 8 Zwroty, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy

 

 1. Jeśli umowa została zawarta na odległość tzn. przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i zwrotu towaru bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować internetowy sklep agrochem24.pl o tym fakcie , składając stosowne oświadczenie np. poprzez:
  a) wysłanie wiadomości email z oświadczeniem na adres sklep@agrochem24.pl,
  b) przesłanie oświadczenia odstąpienia od umowy na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem. 
 3. Zwracany towar należy odsyłać na adres: Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM ,07-100 Węgrów, ul. Tadeusza Kościuszki 165, z adnotacją „ZWROT” dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.
 4. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przypominamy, że towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać niezwłocznie na adres sklepu internetowego agrochem24.pl, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, nie jest to jednak obowiązkowe (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
  Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM

07-100 Węgrów

ul. Kościuszki 165

 1. Ja ...........................................................................................................................
  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ...............................................................................................................................,
  numer zamówienia i/lub nr dokumentu sprzedaży ........................................................
  Data zawarcia umowy to..................................., data odbioru ....................................
  Imię i nazwisko: ....................................................................
  Adres: ..................................................................................
  Data: ...................................................................................
  Podpis*: ...............................................................................
  * tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej
 2. Skutki odstąpienia od umowy
  a. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
  b. Zwrotu płatności w wysokości równowartości towaru dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak przy transakcji pierwotnej, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi kosztów związanych z tym zwrotem.
  c. W przypadku uznania odstąpienia od umowy dokonamy zwrotu płatności niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 14 dni.
  d. Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Brak prawa odstąpienia od umowy:
  a. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  I. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  II. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  II. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  IV. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  V. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  VI. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  VII. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 Warunki reklamacji

 1. Jeżeli Klient ma zastrzeżenia, co do zakupionego towaru, może skorzystać z uprawnień, które wynikają z rękojmi lub gwarancji.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
 3. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią sprzedawcy (sklepu agrochem24.pl) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.
 4. Po otrzymaniu przesyłki zaleca się, aby Klient dokładnie sprawdził paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformował sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony warto w obecności kuriera spisać protokół szkody (aby ułatwić proces reklamacji) i uszkodzony towar wysłać niezwłocznie do Sprzedawcy lub nie odbierać przesyłki.
 5. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, reklamacje należy składać na adres sklepu Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM ,07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 165.
 6. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na naszej stronie internetowej pod adresem: www.agrochem24.pl. 
 7. Sprzęt należy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.
   

§ 10 Warunki rękojmi

 1. Sklep internetowy agrochem24.pl odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach, które określa kodeks cywilny. Jeśli Klient chce dokonać zgłoszenia z tytułu rękojmi prosimy o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego i przesłanie do nas wraz z reklamowanym towarem na adres Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM ,07-100 Węgrów , ul Kościuszki 165 lub drogą mailową na adres sklep@agrochem24.pl.
 2. W zgłoszeniu prosimy, aby Klient określił, czego się dokładnie domaga oraz dokładnie opisał na czym polega wada.
 3. Do żądań Klienta internetowy sklep agrochem24.pl ustosunkuje się w terminie do 14 dni roboczych i poinformujemy Klienta, czy je uznaliśmy, czy nie.
 4. W przypadku, gdy internetowy sklep agrochem24.pl uzna roszczenia Klienta przystąpi do działań mających na celu usunięcie wady w sposób, który Klient określił.
 5. W przypadku, gdy internetowy sklep agrochem24.pl nie uzna żądań Klienta, Klientowi przysługuje prawo skierowania sprawy do sądu lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń np. możliwość skorzystania z mediacji Wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.
   

§ 11 Warunki Gwarancji

 1. Gwarancja zazwyczaj jest udzielana przez producenta lub dystrybutora danego towaru. W takim przypadku odpowiedzialność wobec Klienta ponosi udzielający gwarancji (gwarant).
 2. Jeżeli Klient chce skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, powinien zwrócić się bezpośrednio do gwaranta.

§ 12 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur
 

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym terenowo. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
   

§ 13 Zwrot należności Klientom

 1. Sklep internetowy agrochem24.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a. Gdy zamówienie zostanie anulowanie lub jego część zostanie anulowana ( w tym przypadku zwrotowi podlegać będzie odpowiednia część wpłaconej kwoty) opłaconego z góry przed jego realizacją.
  b. Odstąpienia od umowy, zwrotu zamówienia produktów, które zostało dostarczone przez firmę kurierską.
  c. Odstąpienie od umowy, zwrotu zamówienia produktów, które zostały odebrane w punkcie odbioru osobistego i było opłacone z góry.
  d. Uznania reklamacji oraz braku możliwości wymiany produktu, czy usunięcia wady produktu lub obniżenia jego ceny.
 2. Sklep internetowy agrochem24.pl dokona zwrotu pieniędzy na:
  a. Na rachunek bankowy, jeżeli zamówienie było opłacone z góry:
  I. Za pomocą przelewu tradycyjnego.
  II. Za pomocą Przelewy24.
  II. Podczas odbioru u kuriera (pobranie).
   

§ 14 Dane osobowe

 1. Klient dokonując rejestracji konta w sklepie internetowym agrochem24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep internetowy agrochem24.pl danych osobowych w procesie rejestracji oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego agrochem24.pl. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgodny na przetwarzanie ich przez sklep internetowy agrochem24.pl, może przyczynić się do uniemożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep agrochem24.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym agrochem24.pl .
 2. Dane osobowe są przetwarzane i umieszczone w bazie sklepu internetowego agrochem24.pl tylko i wyłącznie jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, prócz przypadków przekazania tychże danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki lub płatności elektronicznej. W celu zrealizowania płatności, dane będą udostępniane firmie Przelewy24, który jest również Administratorem Danych Osobowych, natomiast w celu realizacji przesyłki dane będą udostępniane firmie kurierskiej InPost. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane osobowe Klienta mogą być poprawione lub usuwane po zalogowaniu na konto Klienta (zakładka „Moje konto”). 
 4. Klient oświadcza, że dane przez niego podane są danymi osobowymi Klienta.
 5. Struktura witryny sklepu internetowego agrochem24.pl została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera
   

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem sklepu agrochem24.pl jest firma Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM , 07-100 Węgrów, ul Kościuszki 165, NIP: 824 000 42 20
 2. Adres do korespondencji sprzedawcy brzmi następująco:  Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM , 07-100 Węgrów, ul Kościuszki 165
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego agrochem24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep internetowy agrochem24.pl oraz zamawiającego Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem internetowym agrochem24.pl a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, w innym przypadku rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy terenowo dla Klienta. 
   

§ 17 Nota prawna

 1. Zamieszczone informacje są jedynie naszymi wskazówkami zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i wolą. Należy je stosować i korygować w oparciu o bieżące obserwacje. Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM  nie ponosi odpowiedzialności za błędy w produkcji, nie udziela żadnej rękojmi ani gwarancji. Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za jakkolwiek szkodę będącą następstwem korzystania z informacji zawartej w tej publikacji, nawet jeżeli Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM została zawiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. Żadna część tej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku bez pisemnej zgody Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm i właścicieli.