Wapno do bielenia

Wapno do bielenia przeznaczone jest do malowania pni i gałęzi drzew owocowych w naszych ogródkach. Oprócz waloru estetycznego, malowanie wapnem nadaje biały kolor pniom i konarom. Jest to bardzo ważne w okresie wiosennym, gdyż białe podłoże odbija światło i nie jest absorbowana energia cieplna ze słońca. Nie przyspiesza to wegetacji i zapobiega przemarzaniu pędów wczesną wiosną. Malowanie wyklucza też pęknięcia mrozowe oraz rany zgorzelinowe, powstające wskutek nagłych spadków temperatur, prowadzących do zamarzania nadmiernie uwodnionych komórek. Pierwsze malowanie wapnem należy wykonać w grudniu. Natomiast jeżeli dojdzie do zmycia białej warstwy, należy bielenie powtórzyć, tak aby drzewka były pobielone do marca.