Masz szkodniki w ogrodzie, zastosuj pułapki na zwierzęta niszczące nasz ogród. Istnieje wiele sposobów na ograniczenie niepożądanych gości na naszych rabatach, altanach i trawnikach. Oprócz stosowania powszechnie dostępnych trucizn w zwalczaniu gryzoni, nornic i innych szkodników, dostępne są też pułapki. Jednym z trudniejszych do wytępienia jest kret, zwierzę jest pod ochroną i nie możemy stosować trucizn. Kret jest bardzo inteligentny, ma bardzo rozbudowany zmysł węchu. Przy zakładaniu pułapek musimy zachować daleko idącą ostrożność, tak aby nie dotykać pułapki gołymi rękoma. Na gryzonie i nornice możemy zastawić pułapki metalowe bądź drewniane. Do dyspozycji są też pułapki lepowe. Rozstawiając pułapki musimy pamiętać, że gryzonie chętnie poruszają się przy ścianach.