sklep@agrochem24.pl  +48 25 792 6524
  Rejestracja     Logowanie

Zwroty, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy

Zwroty, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy

 

 1. Jeśli umowa została zawarta na odległość tzn. przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i zwrotu towaru bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować internetowy sklep@agrochem24.pl o tym fakcie , składając stosowne oświadczenie np. poprzez:
  a) wysłanie wiadomości email z oświadczeniem na adres sklep@agrochem24.pl,
  b) przesłanie oświadczenia odstąpienia od umowy na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem. 
 3. Zwracany towar należy odsyłać na adres: Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM ,07-100 Węgrów, ul. Tadeusza Kościuszki 165, z adnotacją „ZWROT” dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.
 4. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przypominamy, że towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać niezwłocznie na adres sklepu internetowego agrochem24.pl, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, nie jest to jednak obowiązkowe (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
  Hurtownia Ogrodnicza AGROCHEM

07-100 Węgrów

ul. Kościuszki 165

 1. Ja ...........................................................................................................................
  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ...............................................................................................................................,
  numer zamówienia i/lub nr dokumentu sprzedaży ........................................................
  Data zawarcia umowy to..................................., data odbioru ....................................
  Imię i nazwisko: ....................................................................
  Adres: ..................................................................................
  Data: ...................................................................................
  Podpis*: ...............................................................................
  * tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej
 2. Skutki odstąpienia od umowy
  a. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
  b. Zwrotu płatności w wysokości równowartości towaru dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak przy transakcji pierwotnej, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi kosztów związanych z tym zwrotem.
  c. W przypadku uznania odstąpienia od umowy dokonamy zwrotu płatności niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 14 dni.
  d. Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Brak prawa odstąpienia od umowy:
  a. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  I. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  II. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  II. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  IV. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  V. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  VI. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  VII. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.